LOB TE VODI U ZEMLJU FUDBALA I PIVA

TRENUTNA LISTA
DOBITNICI

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri po automatizmu učestvuju svi učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili na bilo kom uplatno-isplatnom mjestu Organizatora ili putem web platformi www.lobbet.me , a koji ispunjavanju uslove igre propisane ovim Pravilima.

Učesnici imaju pravo učešća u nagradnoj igri bez plaćanja bilo kakve dodatne naknade za učestvovanje u nagradnoj igri. (u daljem tekstu: Učesnik)

Pravo na učešće imaju sva fizička lica (pojedinačno) starija od 18 godina koji su državljani Crne Gore (sa prebivalištem u Crnoj Gori), koji za vrijeme trajanja nagradne igre u periodu od 15.04.2024. do 29.05.2024. na bilo kojem uplatnom mjestu Lob Commpany ili putem web platforme www.lobbet.me odigraju tikete koji ispunjavaju uslove za učešće u nagradnoj igri, odnosno samo putem web platforme www.lobbet.me za učešće u kazino slot turnirima. Uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi tiket bio kvalifikovan za učešće u nagradnoj igri su:

 • Tiket mora biti dobitan
 • Minimalan broj događaja na tiketu je 4
 • Tiket mora biti odigran prije pocetka meca ( LIVE tiketi ne ulaze u nagradnu igru)
 • Tiket mora da sadrži tipove:
  • GG (Oba tima će postići po jedan ili više golova na utakmici)
  • Ip 1+ (U prvom poluvremenu će biti postignuto 1 ili više golova)
  • Ip 2+ (U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova)
  • 1-2I & 1-2II (U prvom poluvremenu će biti ukupno postignuto 1 ili 2 gola I u drugom poluvremenu će biti ukupno postignut 1 ili 2 gola)
  • 1-3I & 1-3II (I u prvom i u drugom poluvremenu će biti postignuto 1, 2 ili 3 gola),
 • Sistemski tiketi ne učestvuju u nagradnoj igri
 • Tiketi sa dvoznacima i troznacima ne učestvuju u nagradnoj igri
 • Tiket može da sadrži isključivo parove sa jednim ili kombinacijom od navedenih tipova
 • Minimalna uplata na tiketu je 1,00 euro
 • Tiketi odigrani sa Freebet-om ne ulaze u nagradnu igru
 • U nagradnu igru ulaze tiketi odigrani isključivo pravim novcem i novcem sa loyalty kartice
 • Tiketi na kojima igrač odradi prijevremenu isplatu (cashout) računaće se kao dobitni, a za sve parove na tiketu koji nisu obrađeni u tom trenutku biće računata kvota 1.
  • Npr. Igrač na tiketu ima 10 parova, u tom trenutku ima pogođenih 8 parova sa ukupnom kvotom 100, jedan od dva neobrađena meča je u toku, dok drugi nije ni počeo. Ukoliko igrač uzme prijevremenu isplatu u tom trenutku, tiket će biti obrađen kao dobitan sa pogođenom kvotom 100, dok će meč koji je u toku i meč koji nije počeo biti obračunati kao kvota 1.
 • U određenu rundu ulaze svi tiketi koji su uplaćeni I obrađeni I koji su ispunili uslove i svi tipovi na tom tiketu su obrađeni u okviru te runde
  • Npr. Ukoliko igrač ima tiket u igri 21.04.2024.godine, poslednji tip na tom tiketu bude riješen/obrađen iza ponoći (nakon 23:59:59) pomenuti tiket ulazi na rang listu DRUGE ETAPE. (II etapa od 22.04.2024. godine u 00:00:01h do 28.04.2024.godine do 23:59:59h)

U nagradnoj igri može da učestvuje svaki igrač sa prebivalištem u Crnoj Gori iz ovih Pravila, koji se za vrijeme trajanja nagradne igre kvalifikuje za istu u skladu sa pravilima iz člana 6.
Pobjednik u nagradnoj igri u okviru sportskog klađenja, je učesnik koji ima dobitni tiket sa najvećom POGOĐENOM kvotom (proizvod pogođenih kvota).
U slučaju da dva ili više učesnika imaju tiket sa istom najvećom POGOĐENOM kvotom (proizvod pogođenih kvota), prednost ima učesnik čiji je tiket vremenski prvi uplaćen (odigran).
U slučaju da jedan učesnik ima dva ili više tiketa na listi najuspješnijih tiketa, računaće se samo tiket koji je sa najvećom POGOĐENOM kvotom (proizvod pogođenih kvota). Ostali tiketi tog učesnika ne ulaze na listu najuspješnijih tiketa.
POGOĐENA kvota na tiketu se računa na način što se sve kvote na POGOĐENIM pojedinačnim tipovima događaja (koji su dobitni) pomnože.
U računanje pogođene kvote ne ulaze eventualni bonusi.
Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa tiketa poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Pravilima klađenja Organizatora za taj događaj računa kvota 1, kvota na taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna pogođene kvote.
Tiket mora biti uplaćen i obrađen u periodu trajanja nagradne igre.Uslovi slot turnira na kojima će igrač koji osvoji prvo mesto dobiti poklon putovanje i novčanu nagradu su:

 • Igrač mora odigrati jednu, a može i više igara, od onih koje su naznačene da učestvuju u određenom turniru u sklopu nagradne igre.
 • Svaki ulog u zadatim igrama mora iznositi 0,50 euro ili više kako bi učestvovao u turniru i nosio sa sobom određene poene prema zadatom kriterijumu.
 • Računa se samo igra sa pravim novcem, igra sa freebet-om ne ulazi u obračun za nagradnu igru
 • Kriterijum za obračun poena u svakom turniru je Total Win (svaki dobitak se sabira i broj poena je jednak akumulaciji svih dobitaka tokom trajanja turnira, u zadatim igrama).

Pobjednik u nagradnoj igri u okviru kazino slot turnira, je učesnik koji ima najveći broj poena, odnosno igrač koji se nalazi na prvom mjestu na istaknutoj rang listi.
Svaki od 6 turnira će imati po jednog dobitnika putovanja.
Igrač koji jednom osvoji prvo mjesto na slot turniru i time dobije putovanje, neće biti u mogućnosti da ponovo dobije istu nagradu, tačnije, sledeći put će se nagrada za prvo mjesto na turniru (putovanja) prenijeti na prvog sljedećeg igrača na rang listi.

Kompletan pravilnik možete pročitati KLIKOM NA OVAJ LINK.